//
radzimy
Bez kategorii

Wysokość odszkodowania za doznany uraz

Poniżej zamieszczamy listę najczęściej występujących urazów. Mogą Państwo poznać przybliżoną wysokość odszkodowania za doznany uraz. Przedstawione odszkodowania to kwoty, które kancelaria uzyskała dla swoich klientów. Wysokość odszkodowania zależna jest od zebranej dokumentacji medycznej, długości leczenia i ewentualnych powikłań.

Nasza Kancelaria współpracuje z lekarzami orzecznikami, którzy pomogą wskompletowaniu odpowiedniej dokumentacji medycznej.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszam do kontaktu.

Gwarantuję bezpłatną poradę prawną.

tel. kom. 782 407 073

e-mail. k.stypula@ofn.pl

Nasi prawnicy zajmą się Państwa sprawą uzyskując najwyższe odszkodowanie w czasie kiedy będziecie Państwo powracali do zdrowia. Doradzą co zrobić aby dokumentacja medyczna była kompletna i przemawiała na Państwa korzyść.

Kręgosłup

Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym 20.000 – 75.000 zł
Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym 20.000 – 60.000 zł
Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych 5.000 – 15.000 zł
Powikłane zapaleniem kręgów lub obecnością ciała obcego 15.000 zł
Uszkodzenia rdzenia kręgowego 15.000 – 150.000 zł
Urazowe zespoły korzonkowe 7.500 – 40.000 zł
 

Głowa

Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) 7.500 – 37.500 zł
Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki: 7.500 – 15.000 zł
Ubytek w kościach czaszki 10.000 – 37.500 zł
Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3: 7.500 – 22.00 zł
Porażenia i niedowłady 7.500 – 150.000 zł
Zespoły pozapiramidowe 45.000 – 150.000 złZaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego 7.500 – 150.000 zł

Padaczka 30.000 – 150.000 zł
Encefalopatie 45.000 – 150.000 zł
Zaburzenia adaptacyjne bez trwałych uszkodzeń OUN 7.500 – 120.000 zł
Zaburzenia mowy 30.000 – 120.000 zł
Zespoły podwzgórzowe pourazowe 45.000 – 90.000 zł
Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej 1.000 – 45.000 zł
Uszkodzenie nerwu trójdzielnego 15.000 – 30.000 zł
Uszkodzenie nerwu twarzowego 15.000 – 30.000 zł
Uszkodzenie nerwów językowo-gardłowego i błędnego 15.000 – 75.000 zł
Uszkodzenie nerwu dodatkowego 7.500 – 22.000 zł
Uszkodzenie nerwu podjęzykowego 15.000 – 30.000 zł

Twarz

Uszkodzenia powłok twarzy 1.500 – 90.000 zł
Uszkodzenia nosa 1.500 – 45.000 zł
Utrata zębów (za każdy) 1.500 zł
Utrata części szczęki lub żuchwy 22.000 – 45.000 zł
Utrata szczęki 60.000 – 75.000 zł
Złamania szczęki i/lub żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów 1.500 – 15.000 zł
Ubytek podniebienia 15.000 – 60.000 zł
Ubytki języka 4.500 – 75.000 zł
 
Szyja, krtań, przełyk
Uszkodzenia tkanek miękkich szyi z ograniczeniem ruchomości szyi 2.000 – 45.000 zł
Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji 3.500 – 37.500 zł
Uszkodzenie lub zwężenie krtani 2.000 – 45.000 zł
Uszkodzenie krtani, koniecznością noszenia rurki tchawiczej 3.000 – 90.000 zł
Uszkodzenie tchawicy 3.000 – 90.000 zł
Uszkodzenie przełyku 3.000 – 120.000 zł
 
Klatka piersiowa
Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość 15.000 – 45.000 zł
Utrata gruczołu piersiowego 15.000 – 37.000 zł
Uszkodzenie żeber 15.000 – 37.000 zł
Złamanie mostka ze zniekształceniami 15.000 zł
Zapalenie kości żeber lub mostka 30.000 zł
Uszkodzenia płuc i opłucnej 15.000 – 60.000 zł
Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami lub ropniem 60.000 – 120.000 zł
Uszkodzenie serca lub osierdzia 15.000 – 135.000 zł
Przepukliny przeponowe 30.000 – 60.000 zł

Porażenia nerwów

Uszkodzenie nerwu przeponowego 7.500 – 22.500 zł
Uszkodzenia nerwu piersiowego długiego 7.500 – 22.500 zł
Uszkodzenia nerwu pachowego 15.000 – 40.000 zł
Uszkodzenia nerwu mięśniowo-skórnego 7.500 – 37.000 zł
Uszkodzenia nerwu promieniowego 1.500 – 67.000 zł
Uszkodzenia nerwu pośrodkowego 7.500 – 60.000 zł
Uszkodzenia nerwu łokciowego 7.500 – 45.000 zł
Uszkodzenia splotu barkowego 15.000 – 70.000 zł
Uszkodzenia nerwu zasłonowego 7.500 – 23.000 zł
Uszkodzenia nerwu udowego 15.000 – 45.000 zł
Uszkodzenia nerwów pośladkowych 15.000 – 30.000 zł
Uszkodzenia nerwu sromowego wspólnego 7.500 – 37.000 zł
Uszkodzenia nerwu kulszowego 30.000 – 90.000 zł
Uszkodzenia nerwu piszczelowego 15.000 – 60.000 zł
Uszkodzenia nerwu strzałkowego 15.000 – 30.000 zł
Uszkodzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego 60.000 – 105.000 zł
Kauzalgie 45.000 – 75.000 zł

Zatrucia

Nagłe zatrucie gazami i substancjami 15.000 – 37.500 zł
Nagłe zatrucie pokarmami 7.500 – 22.500 zł

Wzrok

Obniżenie ostrości wzroku lub utrata wzroku 3.700 – 150.000 zł
Utrata wzroku jednego oka z wyłuszczeniem gałki ocznej 58.000 zł
Porażenie akomodacji 22.000 – 45.000 zł
Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów tępych 3.700 – 150.000 zł
Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów drążących 3.700 – 150.000 zł
Uszkodzenia gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych 3.700 – 150.000 zł
Koncentryczne zwężenie pola widzenia 7.500 – 150.000 zł
Połowicze niedowidzenia 15.000 – 90.000 zł
Bezsoczewkowość pourazowa 37.500 – 60.000 zł
Usunięcie zaćmy pourazowej i wszczepienie sztucznej soczewki 22.000 – 45.000 zł
Zaburzenia w drożności przewodów łzowych 15.000 – 22.000 zł
Odwarstwienie siatkówki oka 3.700 – 150.000 zł
Jaskra 3.700 – 150.000 zł
Wytrzeszcz tętniący 75.000 – 150.000 zł
Zaćma urazowa 3.700 – 150.000 zł
Przewlekłe zapalenie spojówek 15.000 zł

Słuch

Upośledzenie ostrości słuchu 7.500 – 75.000 zł
Urazy małżowiny usznej 7.500 – 37.500 zł
Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 7.500 – 75.000 zł
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego 7.500 – 15.000 zł
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane 7.500 – 30.000 zł
Uszkodzenie ucha środkowego przy złamaniu kości skroniowej 7.500 – 75.000 zł
Uszkodzenie ucha wewnętrznego 7.500 – 90.000 zł
Uszkodzenie nerwu twarzowego z pęknięciem kości skalistej 37.500 – 90.000 zł

Szyja, krtań, przełyk

Uszkodzenia tkanek miękkich szyi z ograniczeniem ruchomości szyi 2.000 – 45.000 zł
Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji 3.500 – 37.500 zł
Uszkodzenie lub zwężenie krtani 2.000 – 45.000 zł
Uszkodzenie krtani, koniecznością noszenia rurki tchawiczej 3.000 – 90.000 zł
Uszkodzenie tchawicy 3.000 – 90.000 zł
Uszkodzenie przełyku 3.000 – 120.000 zł

Klatka piersiowa

Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość 15.000 – 45.000 zł
Utrata gruczołu piersiowego 15.000 – 37.000 zł
Uszkodzenie żeber 15.000 – 37.000 zł
Złamanie mostka ze zniekształceniami 15.000 zł
Zapalenie kości żeber lub mostka 30.000 zł
Uszkodzenia płuc i opłucnej 15.000 – 60.000 zł
Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami lub ropniem 60.000 – 120.000 zł
Uszkodzenie serca lub osierdzia 15.000 – 135.000 zł
Przepukliny przeponowe 30.000 – 60.000 zł

Biodro

Utrata kończyny dolnej 130.000 zł
Przykurcze i ograniczenia ruchów w stawie biodrowym 7.500 – 40.000 zł
Zesztywnienie stawu biodrowego 30.000 – 60.000 zł
Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego 7.500 – 100.000 zł
Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekle 7.500 – 22.000 zł

Dłonie

Złamania i zwichnięcia kciuka 4.500 – 30.000 zł
Utraty w obrębie kciuka 4.500 – 45.000 zł
Inne uszkodzenia w obrębie kciuka 1.500 – 45.000 zł
Utraty w obrębie palca wskazującego 4.500 – 35.000 zł
Inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego oraz II kości śródręcza 1.500 – 25.000 zł
Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza 12.000 – 18.000 zł
Utrata paliczka 1.500 – 4.500 zł
Inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V i kości śródręcza 1.500 – 10.000 zł

Brzuch

Uszkodzenia powłok jamy brzusznej 7.500 – 45.000 zł
Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci 15.000 – 75.000 zł
Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny 30.000 – 120.000 zł
Przetoki okołoodbytnicze 22.000 zł
Poważne uszkodzenie zwieracza odbytu 90.000 zł
Wypadnięcie odbytnicy 15.000 – 45.000 zł
Utrata śledziony 22.000 – 45.000 zł
Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki 7.500 – 90.000 zł

Narządy płciowe

Uszkodzenie nerek powodujące upośledzenie ich funkcji 15.000 – 37.500 zł
Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej 53.000 zł
Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki 60.000 – 112.000 zł
Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła 30.000 zł
Uszkodzenie pęcherza 15.000 – 45.000 zł
Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego 30.000 – 75.000 zł
Zwężenie cewki moczowej 22.000 – 90.000 zł
Utrata prącia 60.000 zł
Częściowa utrata prącia 30.000 zł
Utrata jednego jądra lub jajnika 30.000 zł
Utrata obu jąder lub obu jajników 60.000 zł
Wodniak jądra 15.000 zł
Utrata macicy 30.000 – 60.000 zł
Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych 15.000 – 45.000 zł
 

Miednica

Utrwalone rozejście się spojenia łonowego 15.000 – 55.000 zł
Rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego 15.000 – 55.000 zł
Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej 7.500 – 70.000 zł
Złamanie dna panewki 15.000 – 60.000 zł
Izolowane złamanie miednicy 7.500 – 30.000 zł

Podudzie

Złamanie kości podudzia 7.500 – 75.000 zł
Izolowane złamania strzałki 4.500 zł
Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia 7.500 – 30.000 zł
Utrata kończyny w obrębie podudzia 60.000 – 90.000 zł

Kolano

Zesztywnienie stawu kolanowego 1.500 – 45.000 zł
Trwałe ograniczenia ruchomości stawu kolanowego 1.500 – 30.000 zł
Inne następstwa uszkodzeń kolana 1.500 – 30.000 zł
Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego 100.000 zł

Udo

Złamanie kości udowej 7.500 – 60.000 zł
Staw rzekomy lub ubytki kości udowej 60.000 – 90.000 zł
Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien 7.500 – 30.000 zł
Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe 7.500 – 45.000 zł
Przewlekłe powikłania uszkodzenia uda 1.500 – 15.000 zł
Uszkodzenia uda powikłane uszkodzeniem nerwu kulszowego 15.000 – 100.000 zł
Utrata kończyny 75.000 – 105.000 zł

Palce stopy

Utrata paliczka paznokciowego palucha 7.500 zł
Utrata całego palucha 10.000 zł
Utrata palucha wraz z kością śródstopia 15.000 – 30.000 zł
Utrata palca II-V 3.000 zł
Utrata V palca wraz z kością śródstopia 7.500 – 15.000 zł
Utrata palca II-IV z kością śródstopia 4.500 – 7.500 zł
Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców 1.500 – 7.500 zł

Staw skokowy, stopa

Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych 1.500 – 60.000 zł
Zesztywnienie stawu skokowego 15.000 – 60.000 zł
Złamania kości piętowej lub skokowej ze zmianami wtórnymi 7.500 – 45.000 zł
Utrata kości piętowej lub skokowej 60.000 zł
Uszkodzenia kości stępu ze zmianami wtórnymi 7.500 – 30.000 zł
Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem 4.500 – 30.000 zł
Powikłanie złamania kości śródstopia 1.500 – 15.000 zł
Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany 1.500 – 22.000 zł
Utrata stopy w całości 75.000 zł
Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 60.000 zł
Utrata stopy w stawie Lisfranka 53.000 zł
Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 30.000 – 45.000 zł
 

Nadgarstek

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka 5.000 – 45.000 zł
Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka 15.000 – 70.000 zł
Powikłania przy uszkodzeniu nadgarstka 1.500 – 15.000 zł
Utrata ręki na poziomie nadgarstka 75.000 – 80.000 zł

Przedramię

Złamania w obrębie dalszych nasad kości przedramienia 7.500 – 37.500 zł
Złamania trzonów kości przedramienia 4.500 – 53.000 zł
Staw rzekomy kości promieniowej 37.500 – 45.000 zł
Staw rzekomy kości łokciowej 22.000 – 30.000 zł
Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia 53.000 – 60.000 zł
Przewlekłe powikłania uszkodzenie przedramienia 7.500 – 22.000 zł
Utrata kończyny w obrębie przedramienia 75.000 – 100.000 zł
Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego 75.00 – 80.000 zł

Łokieć

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej 7.500 – 45.000 zł
Zesztywnienie stawu łokciowego 37.500 – 75.000 zł
Przykurcz w stawie łokciowym 7.500 – 45.000 zł
Cepowy staw łokciowy 15.000 – 45.000 zł
Przewlekłe powikłanie uszkodzenia stawu łokciowego 7.500 zł

Ramię

Złamanie kości ramiennej 7.500 – 80.000 zł
Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów 7.500 – 30.000 zł
Utrata kończyny w obrębie ramienia 90.000 – 105.000 zł
Przepukliny mięśniowe ramienia 4.500 zł

Bark

Przewlekłe zmiany stawu barkowego 7.5000 – 45.000 zł
Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego 22.000 – 45.000 zł
Nawykowe zwichnięcia barku 30.000 – 37.500 zł
Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości 30.000 – 60.000 zł
Zesztywnienie stawu barkowego 22.000 – 60.000 zł
Bliznowaty przykurcz stawu barkowego 7.500 – 22.000 zł
Powikładnia przy uszkodzeniu barku 7.500 – 53.000 zł
Utrata kończyny w barku 105.000 – 112.000 zł
Utrata kończyny wraz z łopatką 112.000 – 120.000 zł

Obojczyk

Wadliwe wygojone złamanie obojczyka 7.500 – 37.500 zł
Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny 30.000 – 37.500 zł
Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub –mostkowego 7.500 – 37.500 zł
Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości 7.500 zł

Łopatka

Złamanie łopatki 7.500 – 60.000 zł
Utrata kończyny wraz z łopatką 112.000 – 120.000 zł

Dyskusja

2 thoughts on “Wysokość odszkodowania za doznany uraz

 1. certainly like your web site however you have to
  take a look at the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems
  and I in finding it very bothersome to inform the
  truth then again I will surely come back again.

  Posted by oreiller sarrasin millet | 13 Marzec 2013, 05:15
 2. Enter: My severe but rebellious co-dependency onConsumer Reports
  Magizine. You don’t need to guess if your vacuum cleaner’s filter
  is clog or not. The steam cleaning unit goes a long way in softening tough sedimentation and stains, and a good brush can help to work tougher deposits off the surface.

  Posted by may hut bui | 13 Czerwiec 2013, 13:22

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: